Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Chủ quyền chứ đâu phải chuyện đùa


Anh còi
 

Hình bản đồ in “đường lưỡi bò” trong sách Tiếng Hoa dành cho trẻ em
 
-         Bố thằng Cu đi đâu mà hớt ha hớt hải thế?

-         Bố thằng Tí hả. Tiện thể nói với ông để ông biết đường. Từ giờ mua sách cho con ông phải chú ý xem xét kỹ càng. Tôi không muốn con cháu mình phải học sách in cờ nước khác hay có đường lưỡi bò đâu

-         Thế là thế nào ông nói rõ xem nào?

-         Hôm nay rảnh rỗi, lôi sách thằng Cu ra xem nó học hành thế nào, tôi mới tá hỏa thấy bản đồ Trung Quốc có in đường lưỡi bò ông ạ. Hết in cờ, giờ lại in lưỡi bò. Thật hết chịu nổi. Con cháu mình đọc vào hại hết đầu óc mất thôi. Tôi đang định đi mua cái kéo về cắt tiệt cho mất nòi cái giống sách đấy đi. Không cho nó học hành gì nữa.

-         Ơ hay, ông cắt cũng có làm được gì đâu chứ. Tôi nghĩ ông tặng lại cho mấy ông quản lý ấy. Để mấy ông làm nhiệm vụ

-         Nhiệm vụ gì chứ? In sách cho trẻ nhỏ mà làm việc ẩu thế thì nói làm cái gì nữa chứ?

-         Để mấy ông còn biết để thu hồi và công bố cho mọi người biết để không sử dụng nữa. Chủ quyền chứ có phải chuyện chơi đâu mà ông cắt là được? Còn việc học của nó thì ông cứ cho nó học đi. Tìm mấy nhà xuất bản uy tín mà mua, xem xét cho nó kĩ vào. Việc để lọt mấy nội dung xấu này mấy ông ấy cũng biết xấu hổ mà mạnh tay chấn chỉnh lại đi thôi.

-         Ừ, ông nói đúng. Việc chủ quyền chứ đâu phải chơi

Đăng nhận xét

0 Nhận xét