Header Ads Widget

Responsive Advertisement

ĐẢNG KIÊN QUYẾT ĐẨY MẠNH NGĂN CHẶN LỢI ÍCH NHÓM

--- CÂY SUNG DÂU ---
Một trong những trở ngại lớn nhất cho phát triển kinh tế bền vững, ổn định xã hội nước ta hiện nay là sự hiện hữu lợi ích nhóm. Tại buổi tiếp xúc vơi cử tri Hải Phòng ngày 4-12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã cam kết: “kiên quyết ngăn chặn lợi ích nhóm để đảm bảo sự công bằng xã hội”. Trước đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu đích danh lợi ích nhóm tại Hội nghị Trung ương 3 (khóa XI) ngày 10-10-2011 và tiếp đó  (tháng 11-2011) các đại biểu Quốc hội đã chỉ rõ hơn về lợi ích nhóm và các tác hại của nó.
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng” đã có những nhận định thẳng thấn về tình hình “một bộ phân không nhỏ cán bộ, đảng viên… suy thoái về tư tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thức dụng, chạy theo danh lợi tiền tài, kèn cựa, địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tuy tiện, vô nguyên tắc.”
Trên thế  giới, lợi ích nhóm xuất hiện một cách khách quan từ sự tồn tại các loại lợi ích khác nhau trong xã hội. Ở Việt Nam lợi ích nhóm có những đặc điểm liên quan đến những người có chức, có quyền lợi dụng những kẽ hở về cơ chế, chính sách, pháp luật để trục lợi về kinh tế. Biểu hiện của lợi ích nhóm vừa phức tạp, vừa tinh vi, có ở nhiều cấp, ngành, lĩnh vực, địa bàn trên cả nước.
Tác hại của lợi ích nhóm là tạo sự câu kết chính trị và kinh tế, quyền và tiền, hình thành nên những nhóm đặc quyền, đặc lợi, tham nhũng, lung đoạn, thao túng chính sách, pháp luật. Là xâu xé các nguồn tài nguyên có hạn của đất nước. Là làm cho kinh tế đất nước không phát triển bền vững. Là nuôi dưỡng sự thoái hóa, biến chất của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Là mấ niềm tin của nhân dân, đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ.
Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng, cả hệ thống chính trị đã và đang kiểm điểm, phê bình và tự phê bình nhằm mục đích làm trong sạch Đảng, củng cố sức mạnh của Đẩng, từ đó làm trong sạch và làm lành mạnh xã hội. Và chính vì thế, theo một cách hiểu khác, Nghị quyết Trung ương 4 đang tấn công mạnh mẽ vào tham nhũng, lợi ích nhóm tiêu cực trong tất cả các lĩnh vực.
 Trong các cuộc hội thảo các để tài thảo luận, các đại biểu đã tích cực đề xuất các giải pháp hạn chế tác hại ở lợi ích nhóm trong tổng thể các giải pháp chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.
Theo một số đại biểu, để ngăn chặn lợi ích nhóm cần hoàn thiện cơ ch, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đầy mạnh công khai hóa, minh bạch hóa các hoạt động cỉa bộ máy công quyển; tang cường kiểm tra chéo các hoạt động công vụ nhằm ngăn chặn khả năng hình thành lợi ích nhóm; nâng cao mức lương cho công chức để họ có thể sống được bằng lương, đồng thời cần có quy định để kiểm soát, giám sát thi nhập của cán bộ, công chức; tang cường sự giám sát của cộng đồng xã hội để phát hiện những dấu hiệu bất thường.
Cùng với đó, lợi ích nhóm phải bị nhân dân lên án mạnh mẽ về đạo đức và phải bị Nhà nước trừng trị nghiêm khắc về pháp luật. Loại bỏ lợi ích nhóm bằng đổi mới về cơ chế quản lý, giám sát quyền lực. Bằng một hệ thống luật pháp chặt chẽ, thực thi luật pháp bình đẳng, bất kỳ ai, dù ở vịt trí nàovi phạm pháp luật đều phải bị xử lý. Bằng chính sách và cơ chế ra quyết định công khai, công bằng dựa trên đối thoại dân chủ để người dân được quyền giám sát hoạt động của cán bộ và cơ quan nhà nước. Tăng cường trách nhiệm giải trình và tính minh bạch, công khai trong hoạch định và thực thi chính sách. Trấn chỉnh công tác cán bộ, chọn và sử dụng những người xứng đáng vào các vị trí then chốt trong bộ máy của Đảng và Nhà nước, biết đặt lợi ích toàn cục, lâu dài của đất nước, của nhân dân lên trước.
Mỗi cán bộ, đảng viên dù ở vị trí nào cũng phải thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại: “Đảng ta vĩ đại, vì ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc Đảng ta không có lợi ích gì khác”, đi đầu trong những biểu hiện đấu tranh với lợi ích nhóm, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).


Đăng nhận xét

28 Nhận xét

 1. lợi ích nhóm chỉ mang lại lợi ích cho một nhóm nhỏ ca nhân! nhưng lại gây tổn hại cho đất nước, nó mang màu sắc của tư bản chủ nghĩa! vì vậy cần kiên quyết ngăn chặn cái gọi là lợi ích nhóm

  Trả lờiXóa
 2. hạn chế tác hại ở lợi ích nhóm trong tổng thể các giải pháp chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

  Trả lờiXóa
 3. đây là một quyết định đúng đắn và kiên quyết. từ quy định trên sẽ ngăn chặn những mầm mống không đáng có

  Trả lờiXóa
 4. lợi ích nhóm chỉ là cục bộ nó mang tính tư bản chủ nghĩa nếu không kiểm soát để tự do thì vai trò của Đảng sẽ giảm dần vì đó lợi ích của Đảng mới là trên hết vì đó là lợi ích của nhân dân của dân tộc

  Trả lờiXóa
 5. Luôn ủng hộ các chủ trương chính sách của Đảng!

  Trả lờiXóa
 6. Lợi ích nhóm chính là nguyên nhân gây mất cân bằng về kinh tế, kéo dài khoảng cách giàu nghèo....... Cần phải kiên quyết hơn nữa việc ngăn chặn lợi ích nhóm. Điều này cho thấy đương lối chính sách đúng đắn của Đảng ta đang đi dúng hướng.

  Trả lờiXóa
 7. chúng ta cần có biện pháp ngăn chặn những luận điệu chống nhà nước và nói xấu Hồ Chủ tịch,

  Trả lờiXóa
 8. Đảng ta vĩ đại, vì ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc Đảng ta không có lợi ích gì khác

  Trả lờiXóa
 9. Cuộc sống của Người là tấm gương sáng cho thanh niên chúng ta noi theo, mà trước hết là ý thức và tinh thần hang say lao động.

  Trả lờiXóa
 10. lợi ích nhóm gây tổn hại đến nền kinh tế và phát triển của xã hội! cần đẩy lùi và xóa bỏ

  Trả lờiXóa
 11. Xóa bỏ và đẩy lùi lợi ích nhóm giúp cho Đảng ta trong sạch và vững mạnh, củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước. Giúp cho đất nước có thể tiến bộ và phát triển một cách toàn diện

  Trả lờiXóa
 12. Đảng ta luôn làm mọi việc vì lợi ích của nhân dân, một bộ phận cán bộ, Đảng viên tha hóa, suy thoái đạo đức thì cần nghiêm khắc xử lý để đảm bảo lợi ích của nhân dân

  Trả lờiXóa
 13. Cần phải mạnh tay và nghiêm khắc xử lý những nhóm có hành vi lợi dụng chức quyền để thu lợi cho cá nhân làm thất thoát tiền của của nhân dân và đất nước. Có vậy nước ta mới có thể phát triển lâu dài được

  Trả lờiXóa
 14. Toàn Đảng, toàn dân cần kiên quyết thực hiện chủ trương, chính sách này của Đảng để đất nước phát triển lành mạnh và ổn định

  Trả lờiXóa
 15. Chấn chỉnh công tác cán bộ, chọn và sử dụng những người xứng đáng vào các vị trí then chốt trong bộ máy của Đảng và Nhà nước để giúp đất nước phát triển, nâng cao mức sống cho nhân dân

  Trả lờiXóa
 16. Qua những scandal của các công ty nhà nước trong thời gian vừa qua làm suy giảm lòng tin của người dân. Việc ban hành nghị quyết này cho thấy sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng để loại bỏ những con sâu làm rầu nồi canh trong hàng ngũ của Đảng

  Trả lờiXóa
 17. Một chính sách hay và đúng đắn của Đảng trong giai đoạn hiện nay. Ủng hộ và tin tưởng vào sự lãnh đọa của Đảng

  Trả lờiXóa
 18. “Đảng ta vĩ đại, vì ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc Đảng ta không có lợi ích gì khác” Một chủ trương đúng đắn để giúp Đảng luôn trong sạch và vững mạnh

  Trả lờiXóa
 19. Sự kiên quyết xóa bỏ lợi ích nhóm của Đảng và Nhà nước làm tăng thêm niềm tin của tôi vào sự lãnh đạo của Đảng. Một chủ trương thể hiện hành động vì lợi ích của nhân dân và dân tộc của Đảng

  Trả lờiXóa
 20. Đảng ta luôn xác định rõ nhiệm vụ và từng bước lập kế hoạch và triển khai công việc một cách quyết liệt, mạnh mẽ, từ đó đem lại hiệu quả không ngờ cho nước nhà

  Trả lờiXóa
 21. ngăn chặn lợi ích nhóm là chủ trương đúng đắn của Nhà nước.lợi ích nhóm không mang lại hiệu quả gì cho lợi ích của cả dân tộc, cả đất nước nói chung mà chỉ phục vụ một số phần tử

  Trả lờiXóa
 22. đúng vậy, tham nhũng, móc ngoặc câu kết làm hao hụt ngân sách nhà nước, hơn thế nữa làm kinh tế bị ảnh hưởng trầm trọng. Tệ nạn tham nhũng cần sớm được đẩy lùi

  Trả lờiXóa
 23. Tuy còn có một bộ phận cán bộ Đảng viên quan liêu,tham nhũng nhưng với quyết tâm của nghị quyết Trung ương 4 tôi tin rằng sẽ loại trừ tham nhũng

  Trả lờiXóa
 24. Lợi ích nhóm cũng chả khác nào tham nhũng cả chúng ta cần phải siết chặt vấn đề này.lợi ích nhóm hình thành trông một nhóm nội bộ chúng ta nhằm lợi dụng pháp luật trục lợi kinh tê một cách tinh vi vừa phức tạp làm ảnh hưởng lớn đến nhà uy tín sự tín nhiệm của nhân dân đối với nhà nước ta và ảnh hưởng đến chất lượng công việc

  Trả lờiXóa
 25. chúng ta luôn luôn lắng nghe,ủng hộ và làm theo sự lãnh đạo của Đảng,bởi vì những việc mà Đảng làm đều vì cuộc sống bình yên,ấm no và hạnh phúc của nhân dân,cho nên những việc làm nào mà ảnh hưởng không tốt đến đất nước thì nhất quyết phải phản đối và ngăn chặn kịp thời.

  Trả lờiXóa
 26. ủng hộ việc làm của Đảng,lợi ích nhóm phải bị nhân dân lên án mạnh mẽ về đạo đức và phải bị Nhà nước trừng trị nghiêm khắc về pháp luật. Loại bỏ lợi ích nhóm bằng đổi mới về cơ chế quản lý, giám sát quyền lực vì lợi ích nhóm sẽ làm đất nước ta không còn có sự cần bằng về mọi mặt.

  Trả lờiXóa
 27. Tác hại của lợi ích nhóm là tạo sự câu kết chính trị và kinh tế, quyền và tiền, hình thành nên những nhóm đặc quyền, đặc lợi, tham nhũng, lung đoạn, thao túng chính sách, pháp luật và nhiều cái khác nữa từ đó dẫn đến các tệ nạn xảy ra trong xã hội này.

  Trả lờiXóa
 28. nhất quyết phải ngăn chặn lợi ích nhóm bởi vì việc làm đó là xâu xé các nguồn tài nguyên có hạn của đất nước,làm cho kinh tế đất nước không phát triển bền vững,nuôi dưỡng sự thoái hóa, biến chất của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên,làm mất niềm tin của nhân dân, đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ.

  Trả lờiXóa