Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Đa Đảng- nghe mà ngứa đít

Anh còi
         Đã bảo bao nhiêu lần rồi, đa Đảng ư? Và câu trả lời vẫn vậy, không bao giờ có chuyện đó, thưa các nhà nghiên cứu dởm. Tôi nói thẳng luôn với mấy ông đang ăn chực, sống trên đất Mỹ đấy!
         Mở mồm là đa Đảng. Vậy các ông có biết như thế nào là đa Đảng không? Chắc là các ông hiểu rõ nhỉ? Xin thưa rằng, Trong các quốc gia có thể chế chính trị đa đảng, một đảng nào đó chiếm được đa số (sau thắng lợi bầu cử), nhưng chưa đạt đến mức độ tuyệt đối thì phải liên minh với một số đảng khác, tạo thành một liên minh cầm quyền. Khi đó giữa các đảng có sự dàn xếp với nhau, điều hòa về các vị trí chủ chốt trong nội các, điều hòa về chính sách và quyền lực. Đảng nào chiếm số lượng cử tri đông nhất thì đảng đó có nhiều đại biểu trong quốc hội, có nhiều ghế trong chính phủ, chiếm nhiều vị trí chủ chốt trong chính quyền nhà nước.

          Các ông sống ngay trên đất nước Mỹ đấy. Vậy các ông có hiểu đa Đảng ở Mỹ là như thế nào không? Hãy xem chính người Mỹ nói về nước Mỹ, một nước thực hiện chế độ đa đảng, thực chất là thế nào. Họ nói rằng, nước Mỹ là một nước “tự do” người dân tự do biểu tình, chửi bới, báo chí tự do phanh phui những chuyện nhạy cảm, xuyên tạc, bôi xấu lẫn nhau vì sự cạnh tranh của các đảng phái này, nhằm hạ uy tín của đảng phái kia. Nhưng điều đó không phải là bản chất thực sự của dân chủ. “Mọi đói nghèo, thất nghiệp, thất học... đều do lỗi của hệ thống, lỗi từ chủ nghĩa tư bản Mỹ gây ra”; “Nước Mỹ tự xưng là đa đảng nhưng thực chất chỉ là một đảng, đó là đảng của chủ nghĩa tư bản, dù là đảng Cộng hòa hay Dân chủ”.
          Nói thẳng ra, chế độ đa đảng của nước Mỹ “thực chất chỉ là một đảng”, là sự cầm quyền của đảng tư sản. Thứ hai, dân chủ ở nước Mỹ là dân chủ tư sản, không phải là dân chủ của đa số, không thực hiện quyền lực thực sự thuộc về nhân dân; thứ ba, thực chất đa đảng đối lập trong xã hội tư bản chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là bảo đảm quyền lực cho giai cấp tư sản.
           Các ông có biết rằng bất cứ một nền dân chủ nào, cũng đều nhằm đảm bảo sự thống trị của giai cấp thống trị, cầm quyền. Dân chủ không phụ thuộc vào cơ chế độc đảng hay đa đảng, mà nó phụ thuộc vào bản chất của chế độ cầm quyền phục vụ cho giai cấp nào. Bản thân nền dân chủ tư sản, dù có được tô vẽ như thế nào chăng nữa, thì nền dân chủ đó vẫn là nền dân chủ của giai cấp tư sản, nhằm bảo đảm sự thống trị, bóc lột của giai cấp tư sản đối với xã hội và lao động.
           Đấy nước Mỹ của các ông đa Đảng là vậy đó. Thể chế chính trị mà các ông tự hào, thích thú và còn cho rằng tiến bộ nhất đấy! Nhìn nhận một cách khách quan thì thể chế này chẳng là cái quái gì cả các ngài ạ. Mong các ngài ôm mấy cái mô hình này mà sống bên Mỹ luôn đi, còn đất nước Việt Nam này không cần mấy sự quan tâm mà các ông gọi là vì nhân dân, đất nước đâu. Thật nực cười cho mấy thể loại như các ông.

Đăng nhận xét

3 Nhận xét

  1. đa đảng thực chất chỉ là chiêu trò chính trị của Mỹ, đây chỉ là cái cớ để cho nước ta xảy ra nội chiến, bạo loạn, rồi hắn lại lấy cớ dân chủ, nhân quyền cao hơn chủ quyền để lấn sâu vào chính trị, vào chủ quyền của ta, nhầm rửa mối hận trong chiến tranh với nước ta trước đây.

    Trả lờiXóa
  2. thử hỏi xem trên cái thế giới này nước nào đa đảng đa nguyên mà được hòa bình, được vững mạnh? nhìn thái lan mà xem. họ đấu đá nhau, các phe đối lập luôn chống nhau, gây ra các cuộc bạo loạn, biểu tình, còn gì là tự do, hòa bình như lời mà bọn dân chủ bịp bợm nói không?

    Trả lờiXóa
  3. Các thế lực thù địch luôn nói đa đảng thế nọ thế kia nhưng chúng đâu có biết nghĩ những đất nước mà đang đa đảng ngày ngày xảy ra các vụ tranh chấp đấu tranh tranh giành quyền lực để những người dân phải khổ sở như vậy đa đảng để làm gì chứ. Các thế lực thù địch và những kẻ phản động chúng mày muốn sống trong một đất nước mà suốt ngày xảy ra tranh giành quyền lực giữa các phe đối lập thì sang các nước khác mà sống.

    Trả lờiXóa