Header Ads Widget

Responsive Advertisement

TRIẾT LÝ SÂU SẮC CỦA BÁC VỀ PHÁT HUY CÁC NGUỒN LỰC CỦA NHÂN DÂN TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI


Trong một lần nói chuyện với các nhân sĩ trí thức, phú hào tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Chính phủ phải đem hết sức dân, tài dân, của dân làm cho dân. Trước kia, sức dân, của dân làm lợi cho đế quốc, nay đem làm lợi cho dân”. Đây là một triết lý vô cùng sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đem sức dân, của dân tức là đem toàn bộ sức người, sức của, tinh thần, vật chất, tài năng, của cải, tài sản trong dân để làm lợi cho dân. Nói ngắn gọn, đây chính là triết lý; đem tài dân, sức dân, của dân để làm lợi cho dân. Giá trị thực tiễn của triết lý này ở chỗ người cán bộ, các cơ quan chính quyền là người tổ chức, chỉ đường dẫn lối còn tất cả là ở dân. Mục đích của mọi chủ trương, đường lối, suy cho cùng là vì dân.
Để tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới đất nước, Đảng, Nhà nước và toàn dân cần hiểu đúng, vận dụng đúng và sáng tạo quan điểm, tư tưởng của Hồ Chí Minh về phát huy nguồn lực của dân để làm lợi cho dân.
 Từ nhận thức đến lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nhân dân thực hiện phải hết sức chú trọng nguyên tắc lấy của dân làm lợi cho dân trên cơ sở dân tự nguyện, tự giác, lúc đó hiệu quả đạt được vừa tốt lại vừa bền vững. Lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng của Đảng và nhân dân ta cho thấy, dù trong chiến tranh hay trong hòa bình, việc gì hợp với nguyện vọng của nhân dân thì được nhân dân ủng hộ và hăng hái tham gia.
Theo Hồ Chí Minh, muốn đem tài dân, sức dân, của dân để làm lợi cho dân thì cán bộ từ trên xuống dưới, từ Trung ương đến địa phương, từ Đảng, chính quyền cho đến các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, từ cán bộ lãnh đạo cho đến mọi đảng viên, tất cả phải hết lòng hêt sức vì dân, một lòng, một dạ phục vụ nhân dân, là người đầy tớ thực sự trung thành của nhân dân. Các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng đều là đầy tớ của nhân dân, nghĩa là để gánh vác công việc chung cho dân, chứ không phải đè đầu cưỡi cổ dân. “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại cho dân thì hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân thì dân mới yêu ta, kính ta”.
Hồ Chí Minh phê phán nghiêm khắc những biểu hiện lệch lạc trong cán bộ, đảng viên, như coi Đảng như là một cái cầu thang để thăng quan tiến chức. Người phê phán bệnh quan liêu, lãng phí, tham ô. Theo Người tham ô là trộm cướp, còn quan liêu thì có mắt mà không nhìn thấy, có tai mà không nghe thấy. Căn bệnh này là kẻ thù nguy hiểm vì nó không mang gươm mang súng mà nằm trong các tổ chức, trong mỗi con người để làm hỏng công việc. Mắc tội này cũng nặng như tội Việt gian, mật thám, vì vậy, chống tội này cũng giống như chống giặc. Nó là thứ “giặc ở trong lòng” (giặc nội xâm).
Muốn cải tạo xã hội thì trước hết phải tự cải tạo mình. Hồ Chí Minh phê phán chủ nghĩa cá nhân vì lấy của dân làm lợi cho cá nhân mình, do đó chủ nghĩa cá nhân là một thứ “rất gian giảo, xảo quyệt, nó khéo dỗ dành người ta đi xuống dốc”. Người cán bộ biết đặt lợi ích cá nhân, phải biết quyên mình cho nghĩa lớn. “Một dân tộc, một Đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại,có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”.
Để thực hiện được triết lý đem tài dân, sức dân, của dân để làm lợi cho dân, chúng ta phải đẩy mạnh dân chủ, xây dựng Nhà nước dân chủ nhân dân, tức là nhà nước của dân, do dân và vì dân.
---* Thanh Gương *---

Đăng nhận xét

8 Nhận xét

 1. Cũng chưa chắc đâu, Trung Quốc giờ cũng đâu có sợ Mỹ như trước nữa, Trung Quốc giờ cũng chuẩn bị là một bá chủ mới của thế giới rồi đấy.

  Trả lờiXóa
 2. một tướng lĩnh của Việt Nam từng nói! không phải chúng mạnh mà ta sợ! trong lịch sữ trung quốc chưa từng yếu hơn Việt Nam ta! nhưng kể cả trung quốc mạnh hơn ta 100 lần như trong thời nhà minh, thì quân và dân ta vẫn đánh bại kẻ thù xâm lược làm nên chiến công hiển hách trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn ta đó! mọi người hãy giữ một lòng tin như vậy!

  Trả lờiXóa
 3. Lấy dân làm gốc, làm lợi cho dân thì mới được dân tin và dân yêu. Đó là chính sách giữ vững nước nhà vững bền hiệu quả của mọi quốc gia.

  Trả lờiXóa
 4. Bác Hồ dạy điều gì cũng thật triết lý và sâu sắc, thế hệ ngày nay cần tiếp tục phát huy tốt những lời Bác Hồ dạy và dựng xây nên nước Việt Nam ngày càng to đẹp

  Trả lờiXóa
 5. hình ảnh anh lính bộ đội Cụ Hồ cõng bà cụ thật còn gì đẹp hơn thế nữa? Rõ ràng đó là minh chứng sống cho việc phục vụ dân hết lòng, thương yêu dân của Đảng và Nhà nước ta

  Trả lờiXóa
 6. Việc vận dụng triết lý ấy vào công cuộc lãnh đạo của Đảng ngày nay đã phát huy đúng tinh thần của Bác. Đảng ta chăm lo cho dân, vì dân phấn đấu, vì cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân

  Trả lờiXóa
 7. Biết được lời dạy của Bác là một việc, áp dụng vào thực tiễn ra sao là việc khác. Ngày nay đời sống nhân dân ta cũng đang ngày càng được khấm khá hơn, là ơn của Đảng chăm lo

  Trả lờiXóa
 8. Đảng ta sinh ra là của dân, do dân và vì dân. Lấy dân làm cốt lõi của mọi vấn đề, hi sinh tất cả vì lợi ích của nhân dân hàng đầu. Đảng được nhân dân tin yêu

  Trả lờiXóa